Följande 4 indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • Politiskt övergripande program, inkluderar ANDT-förebyggande arbetet
  • Politiskt övergripande program, inkluderar ANDT-förebyggande arbetet, antogs år
  • Politiskt övergripande program, inkluderar ANDT-förebyggande arbetet, innehåll
  • Sammankomster, handläggare inom AT samt ANDT-samordnare, deltog

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas förebyggande arbete inom ANDT.

För att lättare hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (organisation och samverkan) eller källa.
Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.