Hann du inte komma förbi demonstrationerna av Indikatorlabbet eller vill se det igen kan du här ta del av en filminspelning från konferensen.

10 minuter med indikatorlabbet

Eva Forsberg Falk, utredare på Folkhälsomyndigheten, demonstrerar Indikatorlabbet på drogFOKUS.