Följande 6 indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • ANDT-förebyggande arbetet, andel finansierad med kommunala medel
  • ANDT-förebyggande arbetet, finansiering
  • ANDT-förebyggande arbetet, integrerad i ordinarie struktur
  • ANDT-förebyggande arbetet, policys inkluderar grundskolan
  • ANDT-förebyggande arbetet, policys inkluderar gymnasieskolan
  • Övergripande policy, ANDT-förebyggande arbetet, antagen

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas förebyggande arbete inom ANDT.

För att lättare hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (organisation och samverkan) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.