Följande sex indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • ANDT-förebyggande arbete, samarbete myndigheter, alkohol
  • ANDT-förebyggande arbete, samarbete myndigheter, dopning
  • ANDT-förebyggande arbete, samarbete myndigheter, narkotika
  • ANDT-förebyggande arbete, samarbete myndigheter, tobak
  • ANDT-förebyggande arbetet, brottsförebyggande samverkan, aktör
  • ANDT-förebyggande arbetet, brottsförebyggande, skriftlig överenskommelse, aktör

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas förebyggande arbete inom ANDT.

För att lättare hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (organisation och samverkan) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.