Följande 13 indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

 • Sanktioner tobakslagen, överträdelse av förbud gällande försäljning
 • Sanktioner tobakslagen, överträdelse av förbud gällande rökfria miljöer
 • Sanktioner tobakslagen, försäljningsförbud
 • Sanktioner tobakslagen, försäljningsförbud enligt grund
 • Sanktioner tobakslagen, förbud gällande försäljning enligt grund
 • Sanktioner tobakslagen, förbud gällande rökfria miljöer enligt grund
 • Sanktioner tobakslagen, föreläggande gällande försäljning
 • Sanktioner tobakslagen, föreläggande gällande rökfria miljöer
 • Sanktioner tobakslagen, föreläggande gällande försäljning enligt grund
 • Sanktioner tobakslagen, föreläggande gällande rökfria miljöer enligt grund
 • Sanktioner tobakslagen, varning gällande försäljning
 • Sanktioner tobakslagen, varning gällande försäljning enligt grund
 • Sanktioner tobakslagen, åtal eller strafföreläggande gällande försäljning enligt grund

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas tillsyn enligt tobakslagen.

För att hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (sanktioner) eller källa.

Under 2016 inkluderas successivt nya indikatorer från Länsrapportens undersökning i indikatorlabbet.