Den nya versionen innebär förändringar som berör redovisningen av data i Indikatorlabbet. I den nya versionen går det nu att filtrera på kön och ålder för de indikatorer som innehåller data på den nivån samt att vi även kan börja redovisa socioekonomisk data.

Arbetet med att uppdatera indikatorer med den nya redovisningen av data kommer att ske löpande under det kommande året