Indikatorerna redovisas för riket, län och kommun och är dubbletter med vilket avses att de har olika enheter. Den ena indikatorn har enheten antal medan den andra har enheten per 10 000 invånare. Det senare underlättar jämförelser mellan olika regioner.

De indikatorer som uppdaterats är följande:

  • öppet efter klockan 01:00 på serveringar med serveringstillstånd (antal per 10 000 invånare)
  • öppet efter klockan 01:00 på serveringar med serveringstillstånd (antal)
  • serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl (antal per 10 000 invånare)
  • serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl (antal).

Indikatorerna är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 1: "Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska".

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Tillståndsregistret".