Följande indikator är nu uppdaterad inom alkohol, narkotika och dopning och möjliggör uppföljning av ANDT-strategins mål 5 "Minskat antal döda och skadade":

  • anmälda misshandelsbrott utomhus, okänd gärningsperson (7 polisregioner).

För att enkelt finna indikatorn i Indikatorlabbet kan du välja att sortera på källan "Anmälda brott".