Den nya indikatorn redovisas enligt polisens nya organisation med 7 polisregioner och är retroaktivt korrigerad för att kunna visa utvecklingen över tid. Tidsserien sträcker sig från år 2000-2015 och det är denna indikator som fortsättningsvis kommer att uppdateras årligen.

  • Anmälda misshandelsbrott utomhus, okänd gärningsperson (7 polisregioner)

Den "gamla" indikatorn är uppdelad på 21 län och tidsserien slutar år 2014.

  • Anmälda misshandelsbrott utomhus, okänd gärningsperson (21 polismyndigheter)