Följande indikator är uppdaterad inom narkotika och möjliggör uppföljning av ANDT-strategins mål 1 "Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska":

  • reala priser på narkotika på användarnivå.