Följande indikatorer är uppdaterade inom tobak för mål 3:

  • registrerad tobaksförsäljning av cigaretter
  • registrerad tobaksförsäljning av snus.