De indikatorer som uppdaterats inom mål 1 är följande:

 • Anskaffning av cigaretter (skolelever)
 • Anskaffning av snus (skolelever)

De indikatorer som uppdaterats inom mål 2 är följande:

 • Alkoholkonsumtion (skolelever)
 • Använt anabola androgena steroider (skolelever)
 • Debutålder alkohol
 • Debutålder tobak
 • Narkotikaanvändning (skolelever)
 • Tobakskonsumtion, cigaretter (skolelever)
 • Tobakskonsumtion, snus (skolelever)

De indikatorer som uppdaterats inom mål 3 är följande:

 • Högkonsumtion (skolelever)
 • Intensivkonsumtion (skolelever)
 • Riskkonsumtion (skolelever)

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Skolelevers drogvanor".