Via länken når du de fyra faktabladen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Utveckling och skillnader i kommunernas ANDT-förebyggande arbete