De indikatorer som uppdaterats är följande:

Dödsorsaksregistret

 • dödlighet i alkoholförgiftning
 • dödlighet i alkoholindex
 • dödlighet i alkoholspecifika leversjukdomar
 • dödlighet i kronisk obstruktiv lungsjukdom
 • dödlighet i leversjukdomar
 • dödlighet i lungcancer
 • dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar
 • narkotikarelaterad dödlighet, ECNN
 • vårdade och avlidna, alkohol- och/eller narkotikadiagnos.

Patientregistret

 • sjukhusvårdade, övergrepp av annan person
 • vårdade, alkoholförgiftning
 • vårdade, alkoholindex
 • vårdade, alkoholspecifika leversjukdomar
 • vårdade, leversjukdomar
 • vårdade, narkotikaindex
 • vårdade, återinskrivning alkoholdiagnoser
 • vårdade, återinskrivning narkotikadiagnoser.

Läkemedelsregistret

 • läkemedelsuttag, alkohol
 • läkemedelsuttag, narkotika.

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Dödsorsaksregistret", "Patientregistret" eller "Läkemedelsregistret".