Indikatorerna finns på riks- och länsnivå och är uppdelade på kvinnor och män samt olika åldersgrupper.

De indikatorer som uppdaterats är följande:

 • Sjukhusvårdade misshandelsfall, sluten- och öppenvård
 • Sjukhusvårdade misshandelsfall, slutenvård
 • Vårdade alkoholförgiftning, sluten- och/eller specialiserad öppenvård
 • Vårdade, alkoholförgiftning, slutenvård
 • Vårdade, alkoholindex, sluten- och/eller specialiserad öppenvård
 • Vårdade, alkoholindex, slutenvård
 • Vårdade, alkoholspecifika leversjukdomar, sluten- och/eller specialiserad öppenvård
 • Vårdade, alkoholspecifika leversjukdomar, slutenvård
 • Vårdade, leversjukdomar, sluten- och/eller specialiserad öppenvård
 • Vårdade, leversjukdomar, slutenvård
 • Vårdade, narkotikaindex, sluten- och/eller specialiserad öppenvård
 • Vårdade, narkotikaindex, slutenvård
 • Vårdade, återinskrivning alkoholdiagnoser
 • Vårdade, återinskrivning narkotikadiagnoser

Indikatorerna är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 4 och 5.

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Patientregistret".