Indikatorerna finns på riks- och länsnivå och är uppdelade på kvinnor och män samt olika åldersgrupper.

De indikatorer som uppdaterats är följande:

  • dödlighet i alkoholförgiftning
  • dödlighet i alkoholindex
  • dödlighet i alkoholspecifika sjukdomar
  • dödlighet i kronisk obstruktiv lungsjukdom
  • dödlighet i leversjukdomar
  • dödlighet i lungcancer
  • dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar*
  • narkotikarelaterad dödlighet, ECNN*.

Indikatorerna är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 5.

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du exempelvis filtrera på källan "Dödsorsaksregistret".

*Förändrad redovisning/mått, för mer information läs respektive indikatorbeskrivning under rubriken "eventuellt utvecklingsarbete".