Den 29 februari 2016 publicerade Socialstyrelsen rapporten "Narkotikarelaterade dödsfall – En analys av 2014 års dödsfall och utvecklingen av den officiella statistiken", där kritik riktades mot redovisningen av de narkotikarelaterade dödsfallen i den officiella statistiken för Sverige. Läs rapporten i sin helhet här.

Den 17 augusti 2016 publicerade Socialstyrelsen dödsorsaksstatistik om läkemedels- och narkotikaförgiftningar, läs vidare här. Den indikator som tidigare hette "Avlidna, narkotikaindex" är nu utbytt mot det nya måttet "Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar", tidsserien sträcker sig mellan åren 2001-2015. I det nya måttet ingår följande ICD10-koder:

 • Förgiftning med läkemedel och andra syntetiska narkotiska substanser (T36–T39, T40.2–T40.4, T40.6, T41–T43.5 och T43.8–T50.8)
  - Opioider (T40.2, T40.4)
  - Bensodiazepiner (T42.4)
 • Illegala droger (T40.0-T40.1, T40.5, T40.7–T40.9 och T43.6)
  - Psykostimulantia med missbruksrisk (T43.6)
  - Heroin (T40.1)
 • Andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser (T.50.9)

Måttet inkluderar dödsfall med följande underliggande dödsorsaker: oavsiktlig förgiftning (X40–44), suicidförgiftning (X60–64), förgiftning med oklar orsak (Y10–Y14) i kombination med koderna T36–T50.9.