Frågor som rör följande åtta indikatorer från Länsrapportens undersökning finns inte längre med i Länsrapportens delenkät "Kommunernas del – Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)". Indikatorerna har därför tagits bort ur Indikatorlabbet:

  • bedrevs samordnad tillsyn över produktförsäljning i detaljhandel
  • sanktioner tobakslagen, förbud gällande rökfria miljöer enligt grund
  • sanktioner tobakslagen, föreläggande gällande rökfria miljöer enligt grund
  • sanktioner tobakslagen, åtal eller strafföreläggande gällande försäljning enligt grund
  • sanktioner tobakslagen, förbud gällande försäljning enligt grund
  • sanktioner tobakslagen, föreläggande gällande försäljning enligt grund
  • sanktioner tobakslagen, varning gällande försäljning enligt grund
  • sanktioner tobakslagen, försäljningsförbud enligt grund.