Den indikator som uppdaterats är följande:

  • singelolyckor nattetid

Ovanstående indikator är en hopslagning av de tre nedanstående indikatorerna och ersätter dessa:

  • personskadade och omkomna förare i singelolyckor nattetid
  • personskadade förare i singelolyckor nattetid
  • omkomna förare i singelolyckor nattetid.

Indikatorn är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 5: "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska".

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på temat "Trafik".