De indikatorer som uppdaterats är följande:

  • oregistrerad cigarettanskaffning
  • oregistrerad snusanskaffning
  • total cigarettanskaffning
  • total snusanskaffning.

Indikatorerna är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 3: "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska".

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Monitormätningarna".