Följande indikatorer är nu uppdaterade och möjliggör uppföljning av ANDT-strategins mål 5 - "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget och andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska":

  • självrapporterade fall av misshandel, okänd påverkad gärningsperson nattetid
  • självrapporterade fall av misshandel, påverkad gärningsperson.

För att enkelt finna dessa indikatorer i Indikatorlabbet så kan du välja att sortera på källan "Nationella trygghetsundersökningen".