Följande sex indikatorer från Länsrapportens undersökning har publicerats:

  • ANDT-förebyggande arbete, samarbete näringslivet, tobak
  • ANDT-förebyggande arbete, samarbete näringslivet, narkotika
  • ANDT-förebyggande arbete, samarbete näringslivet, dopning
  • ANDT-förebyggande arbete, samarbete näringslivet, alkohol
  • ANDT-förebyggande arbetet, placering samordnare
  • ANDT-förebyggande arbetet, styrgrupp

Indikatorerna kommer från undersökningens delenkät om kommunernas förebyggande arbete inom ANDT.

För att lättare hitta dessa indikatorer i Indikatorlabbet kan du använda dig av filtreringarna enhet (antal), tema (organisation och samverkan) eller källa "Länsrapportens undersökning – förebyggande arbete".