De indikatorer som uppdaterats är följande:

  • alkoholkonsumtion
  • högkonsumtion
  • intensivkonsumtion
  • riskkonsumtion
  • självrapporterad alkoholkonsumtion.

Indikatorerna är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 3: "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska".

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Monitormätningarna".