Under den regionala konferensen Förebygg.nu den 15-16 november i Göteborg deltar arbetsgruppen för Indikatorlabbet med en monter.

Kom förbi vår monter så berättar vi mer!

Vi ser fram emot att få träffa dig,

Hälsar arbetsgruppen för Indikatorlabbet