Indikatorer som baseras på källan Alkoholregistret:

  • registrerad alkoholförsäljning
  • registrerad alkoholförsäljning av spritdrycker
  • registrerad alkoholförsäljning av starköl
  • registrerad alkoholförsäljning av vin
  • reala priser på alkohol på serveringar med serveringstillstånd
  • serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl (antal)
  • serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl (antal per 10 000 invånare)
  • öppet efter klockan 01:00 på serveringar med serveringstillstånd (antal)
  • öppet efter klockan 01:00 på serveringar med serveringstillstånd (antal per 10 000 invånare).