Dokumentet är uppdelat i olika avsnitt:

  • Avsnitt 1 är en introduktion och innehåller förklaringar av vilka filtreringsfunktioner som finns på startsidan, hur du kan få en överblick över indikatorerna samt hur du väljer en eller flera indikatorer att arbeta med.
  • Avsnitt 2 innehåller förklaringar av vilka funktioner som finns på grafsidan när du valt en eller flera indikatorer att arbeta med. Här beskrivs hur du väljer variabler, tidsperiod, diagram, konfidensintervall, vilka olika grafer finns och hur du delar dina resultat.
  • Avsnitt 3 beskriver hur du kan arbeta med flera indikatorer samtidigt och funktionen för hur du byter indikator.

Klicka här för att komma till användarguiden Indikatorlabbet