Följande indikator är uppdaterad med 2016 års data:

  • Anmälda misshandelsbrott utomhus, okänd gärningsperson (7 polisregioner)

Indikatorer om misshandel sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 5: "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska".