De indikatorer som uppdaterats är följande:

  • druckit alkohol på restaurang (skolelever)
  • anskaffning av alkoholdryck från internet (skolelever).

Indikatorn är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 1: "Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska".

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Skolelevers drogvanor".