Indikatorerna är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 1: "Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska" och rör insatsområdet ”Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn”.

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Länsrapportens undersökning Tillsyn".