Det är en nedåtgående trend bland flickor och pojkar som vid 13 års ålder eller yngre rökt en cigarett och/eller snusat under perioden 2012-2017.

Läs mer om utvecklingen av debutålder för tobak.

Tobaksförebyggande arbete med fokus på barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten har fördelat verksamhetsbidrag för år 2018 till organisationer för tobaksförebyggande arbete med fokus på barn och ungdomar. Ta del av nyheten här.