Följande indikatorer är uppdaterade:

  • Registrerad alkoholförsäljning
  • Registrerad alkoholförsäljning av spritdrycker
  • Registrerad alkoholförsäljning av starköl
  • Registrerad alkoholförsäljning av vin

Dessa indikatorer sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 3: "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska".

  • Reala priser på alkohol på serveringar med serveringstillstånd
  • Efterlevnad av åldersgränser vid provköp på Systembolaget

Dessa två indikatorer sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 1: "Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska".

  • Gravida, riskbruk tobak

Indikatorn sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 5: "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska".