Följande indikator är uppdaterade:

  • Öppet efter klockan 01:00 på serveringar med serveringstillstånd (antal)
  • Öppet efter klockan 01:00 på serveringar med serveringstillstånd (antal per 10 000 invånare)
  • Systembolagsbutiker och ombud

Dessa tre indikatorer sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 1: "Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska".