Följande indikatorer är uppdaterade med 2016 års data:

  • ANDT-förebyggande arbetet, brottsförebyggande samverkan, aktör
  • ANDT-förebyggande arbetet, brottsförebyggande, skriftlig överenskommelse, aktör
  • Alkoholtillsynsplanen för servering av alkoholdrycker antogs år
  • Alkoholtillsynsplanen för detaljhandel med folköl antogs år

Indikatorn "Systembolagets öppettider" har uppdaterats med data för år 2017.

Samtliga indikatorer sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 1: "Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska".