Indikatorerna är ett stöd för att följa upp ANDT-strategins mål 1: "Tillgång till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska" och rör insatsområdet ”Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn”.

Följande indikatorer är uppdaterade:

  • reala priser på tobak inom detaljhandeln
  • realt detaljhandelspris på alkoholdrycker.

För att finna indikatorerna i Indikatorlabbet kan du filtrera på källan "Statistiska centralbyrån".