Följande indikatorer är uppdaterade med 2016 års data:

  • Självrapporterade fall av misshandel, okänd påverkad gärningsperson nattetid.
  • Självrapporterade fall av misshandel, påverkad gärningsperson.

De två indikatorerna om misshandel sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 5: "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska".

Följande indikator är uppdaterade med 2017 års data:

  • Reala priser på narkotika på användarnivå.

Indikatorn om narkotikapriser sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 1: "Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska".