De uppdaterade indikatorerna sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 4: " Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet. ".