De uppdaterade indikatorerna sorteras i Indikatorlabbet under ANDT-strategins mål 3: "Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska".