Webbsändning, Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat?

Datum:
23 september
Tid:
10.00 - 16.00

Innehåll

Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag om att förbereda och genomföra en information- och kunskapshöjande insats i syfte att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid.

Som en grund i det arbetet vill vi anknyta till det arbete som pågår lokalt, regionalt och nationellt som har bäring på att öka kunskapen och minska fördomarna om psykisk ohälsa och suicid. Därför vill vi samla relevanta/berörda aktörer under en dag för att tillsammans diskutera det aktuella kunskapsläget, kartlägga aktuella behov och belysa erfarenheter från tidigare, pågående och planerade insatser.

Dagen kommer också innehålla presentation av den senaste forskningen och goda exempel från fältet. Detaljerad information om programmet presenteras fortlöpande.

Läs mer om myndighetens uppdrag och arbete i stigmafrågor.

Webbsändning av seminariet

För att se direktsändningen av seminariet, klicka på länken nedan.

Klicka här för att se seminariet

Målgrupp

Beslutsfattare, strateger, samordnare och utredare inom kommuner, regioner och statliga myndigheter liksom forskare, frivilligorganisationer och andra som i sitt vardagliga arbete kommer i kontakt frågan.

Kostnad och anmälan

Seminariet är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs för att delta vid direktsändningen.

Gå till toppen av sidan