Datum:
10 november
Tid:
09.00 - 11.30
Plats:
Digitalt via egen dator

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten genomför prövningar för säkerställa att de som önskar använda biocidprodukter för yrkesmässig användning inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde, dvs. i bostäder och lokaler för allmänna ändamål, har tillräcklig kunskap för att hantera dessa produkter på ett säkert sätt.

Den som anmäler sig till ett prövningstillfälle kommer att få studiematerial skickat till sig för inläsning på egen hand. Prövningen består av ett skriftligt kunskapsprov som tillhandahålls av Folkhälsomyndigheten. Ett godkänt resultat på kunskapsprovet krävs för att få tillstånd att använda biocidprodukter i klass 1 So.

OBSERVERA att du måste inkomma med personbevis och intyg om erfarenhet, senast två veckor efter prövningstillfället.
Om handlingar inte har inkommit till Folkhälsomyndigheten senast två veckor efter prövningstillfället kan vi komma att avslå din ansökan om tillstånd.

Tillståndet gäller för biocidprodukter hänförda till klass 1 So när det gäller åtgärder mot ohyra och skadedjur enligt 9 kap. 9 § miljöbalken i enlighet med 3 kap. 16 punkt 1 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel.

Kostnad

Prövning för tillstånd klass 1So − 5 500 kr
Omprov för tillstånd klass 1So − 2 900 kr
Priser exklusive moms.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Anmälan är bindande. Vid förhinder måste avanmälan göras senast en vecka innan prövningstillfället för att avgift inte ska debiteras. Om avanmälan sker senare än så, faktureras hela avgiften om inte giltigt skäl kan intygas, t.ex. sjukintyg från läkare.

OBS! Antalet deltagare är begränsat, så "först till kvarn..." gäller.
Anmälningsformuläret stängs när platserna är fyllda, eller senast 2 november.

Kontakt

Frågor om utbildningen
Arbetsgruppen för Bekämpningsmedel

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning