Svebar-Strama dag 2023 (digitalt deltagande)

Lyssna

Anmäl dig här för att delta digitalt.

Datum: 07 december 2023
Tid: 09:30 - 15:30
Plats: Digitalt från egen enhet
Kostnad: Deltagande är utan kostnad.

Innehåll

Fokus för dagen blir diskussioner kring den pågående Svebarutvecklingen samt presentationer av olika arbeten som pågått under året.

Målgrupp

Konferensen vänder sig i första hand till dig som på olika sätt arbetar med Svebar och antibiotikaresistens på kliniskt mikrobiologiskt laboratorium eller Strama.

Anmälan

För digitalt deltagande: Anmäl dig via formuläret på denna sida, senast 5 december.

Anmälan för fysiskt deltagande, senast 25 november.

Anmälan till Svebar-Strama dag (digitalt deltagande)

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.