Säsongsvirusdagen 2024, digitalt deltagande

Lyssna

Välkommen till Säsongsvirusdagen, en omstöpning av den sedan länge anordnade Influensadagen. Konferensen kommer att handla om covid-19, influensa och RS-virus inför kommande vintersäsong 2024–2025.

Datum: 09 september 2024
Tid: 09:45 - 16:30
Plats: Digitalt deltagande (Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18)
Ort: Digitalt deltagande (Solna, Stockholm)

Innehåll

Säsongsvirusdagen sammanfattar den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen avseende influensa, covid-19 och RS-virus samt tar upp aktuella frågeställningar om förebyggande insatser, behandling, diagnostik och övervakning samt nyheter från forskningen.

Ett urval av punkter från programmet

  • Säsongssammanfattning 2023–2024 och utblick
  • Rekommendationer och planerad kommunikation inför höstens vaccinationer
  • Uppdatering kring förebyggande insatser mot RS-virus
  • Nyheter från forskningsvärlden
  • Läget för fågelinfluensa H5N1
  • Laboratoriediagnostik

Målgrupp

Dagen vänder sig till personer som arbetar med olika aspekter av smittskyddsarbetet kring säsongsvirus, till exempel personer verksamma inom regionernas smittskyddsenheter eller laboratorier, sentinelprovtagare, samt hälso- och sjukvårdspersonal vilkas patienter rekommenderas vaccination och/eller förebyggande läkemedel mot influensa, covid-19 och RS-virus, till exempel inom geriatrik, mödrahälsovård, primärvård och annan specialistvård.

Kostnad

Personer som aktivt deltagit i övervakningen

av influensa/covid-19/RS-virus eller är verksamma vid regionernas smittskyddsenheter, laboratorier och sentinelprovtagare, går gratis.

För övriga

kostar deltagandet 1 300 kronor exkl. moms på plats och 500 kronor exkl. moms för digitalt deltagande. Fika och lunch ingår för de som deltar på plats.

Dagen faktureras i efterhand. Stäm av fakturaadress med din ekonomiavdelning innan du fyller i din anmälan.

Anmälan

Anmäl dig för att delta digitalt via formuläret här nedan, senast 25 augusti.

(Om du vill delta på plats, anmäl dig istället på denna sida)

Kontakt

Programansvarig

AnnaSara Carnahan, influensarapport@folkhalsomyndigheten.se

Praktiska frågor

Anki Hertzberg, anki.hertzberg@folkhalsomyndigheten.se

Anmälan deltagande DIGITALT, Säsongsvirusdagen 2024

Deltagande (Obligatorisk)

Fakturauppgifter

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer om behandling av personuppgifter

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.