Datum:
24 oktober
Tid:
10.00 - 16.30
Plats:
Umeå Folket Hus, Skolgatan 59
Ort:
Umeå

OBS! Sista dag för anmälan har nu passerat.

Innehåll

Ämnen som kommer att presenteras är bland annat grundläggande vaccinologi, vaccinsäkerhet och, hur man inom professionen förhåller sig till skepsis till vaccination, samt vaccination mot HPV för pojkar. Vi pratar även om kikhosterekommendationen och en ny författning och vägledning som hör till den.

Målgrupp

Dagen vänder sig i första hand till sjuksköterskor och läkare som vaccinerar i barn- och skolhälsovården men kan också vara av intresse för andra som arbetar med vacciner.
Anmälan är bindande men platsen är inte personlig. Om ni vill skicka någon annan, tag kontakt med oss på Folkhälsomyndigheten.

Kostnad

Deltagaravgiften, 950 SEK exkl. moms, är självkostnadspris och faktureras i efterhand. (Debiteras även vid utebliven ankomst.)

Anmälan

Sista anmälningsdag är 14 oktober.

Kontakt

Frågor om utbildningen
Eva Netterlid

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning