Datum:
14 november - 17 november
Plats:
Solna Access Konferens
Ort:
Stockholm

OBS! Sista dag för anmälan har nu passerat.

Innehåll

Utbildningen kommer bland annat att innehålla:

  • risker i arbetssituationer och förebyggande skyddsåtgärder
  • vad som händer om man får preparat i sig och åtgärder vid olyckor
  • preparatkännedom och appliceringsteknik
  • arbetsmiljölagstiftning och regler kring kemikaliehantering

Målgrupp

Yrkesverksamma skadedjurstekniker som använder flytande bekämpningsmedel, pulver, puder eller beten.

Kostnad

Kursavgiften är 12 100 kr per deltagare och inkluderar lunch. Boende, frukost och middag får varje deltagare ordna själv. Tips på lämpliga hotell kan ges om så önskas.

Sista anmälningsdag är 30 oktober.

Kontakt

Frågor om utbildningen
Gemensam e-postlåda för frågor kring bekämpningsmedel

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning