Datum:
18 november
Tid:
10.00 - 16.00
Plats:
Norra Latin, Drottninggatan 71 B
Ort:
Stockholm

Dagen inleds med att Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister, samt Elisabeth Backteman, statssekreterare hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, gör en internationell utblick samt resonerar kring Sveriges roll och regeringens strategi inom området.

Därefter bjuder årets antibiotikaforum på föreläsningar som ger en bred lägesbild och blickar framåt över det svenska arbetet inom sektorerna människa, djur och livsmedel samt miljö. Dessutom kan alla under dagen ta del av exempel på spännande projekt och initiativ.

Målgrupp

En riktad inbjudan har gått ut till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

Arrangörer

Forumet arrangeras av den nationella samverkansfunktionen för arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner som leds av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket.

Kontakt

Karin Carlin