Datum:
29 mars
Tid:
08.30 - 12.00
Plats:
Folkhälsomyndigheten
Ort:
Solna, Stockholm

Om årets arbetsprogram

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsoområdet. Det nuvarande programmet började gälla år 2014 och sträcker sig fram till år 2020. Utlysningen av medel inom Hälsoprogrammet sker genom årliga arbetsprogram där prioriteringarna av åtgärder som finansieras samt kriterierna för ansökan fastställs.

Årets arbetsprogram innehåller fem joint actions:

  1. Health inequalities
  2. Innovative Partnership on Action against Cancer
  3. Vaccination
  4. Preparedness and action at points of entry in transportation
  5. Supporting the eHealth Network
  6. Health Information towards a sustainable EU health information system

Innehåll

En informationsträff för dig som önskar få utförlig information och möjlighet att ställa frågor kring utlysningen av medel.

Målgrupp

Du som är verksam inom något av de områden som anges i arbetsprogrammet och ser att du/ni uppfyller kriterierna för ansökan.

Om årets arbetsprogram

EU:s hälsoprogram är EU-kommissionens finansieringsform för åtgärder inom hälsoområdet. Utlysningen av medel inom Hälsoprogrammet sker genom årliga arbetsprogram.

De medel som kan sökas av svenska organisationer utgörs i år främst av sex så kallade joint actions samt ett antal tjänsteupphandlingar.

Kriterier för ansökan

För att ansöka och medverka i Hälsoprogrammet ska bland annat kriteriet om ett tydligt europeiskt mervärde uppfyllas, vilket innebär att flera europeiska partners ska medverka i ansökan. Mer information om årets arbetsprogram och ansökningskriterier finns på webbplatsen för EU-kommissionens genomförandeorgan för Hälsoprogrammet (Chafea).

Anmälan

OBS! Anmälningstiden har nu gått ut.

Inbjudan (PDF, 62 kB)

Kontakt

Patrik Nylander

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning