Datum:
18 april
Plats:
Folkhälsomyndigheten, Gardaulan
Ort:
Solna, Stockholm

Innehåll

Välkommen till en heldag om kemikalier i inomhusmiljön och hur vi exponeras i vår vardag. Föreläsare från forskningsinstitutioner, myndigheter och näringsliv kommer att belysa kemikalier och dammets olika skepnader i vår vardag. Under dagen finns även tid avsatt för öppna gemensamma diskussioner.

Temadag i miljökemi är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras av Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemisamfundet, denna gång i samarbete med oss på Folkhälsomyndigheten.

Årsmöte: I anslutning till temadagen håller Sektionen för miljökemi sitt årsmöte kl. 15:45.

Kostnad

Deltagande i temadagen är gratis, lunch ingår.
(OBS! Om du bara ska delta i årsmötet för Sektionen för miljökemi behövs ingen anmälan.)

Mer information på Kemisamfundets webbplats.