Får barnen plats i framtidens städer?

En konferens om barnperspektivet i svensk stadsplanering

Datum:
20 mars
Tid:
09.00 - 16.30
Plats:
Auditoriet Moderna museet/ArkDes
Ort:
Stockholm

OBS! Konferensen är nu fullbokad.

Bakgrund

Våra samhällens förmåga att ge barn och unga möjlighet till fysisk aktivitet i vardagen är avgörande för deras hälsa, integritet och inlärningsförmåga. Här spelar skolor, förskolor och skolvägar en viktig roll. De utgör en väsentlig del av barns och ungas livsmiljöer.

Under de närmaste tio åren ska vi planera för och bygga tusentals nya skolor och förskolor i Sverige. Vi står därmed inför ett vägval, där stadsplanering kan främja eller missgynna barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Innehåll

En nationell konferens om hur vi planerar och bygger stadsmiljöer för barn med fokus på konsekvenser och möjligheter. Vi tar avstamp i historiska perspektiv, ny forskning, samhällsekonomiska aspekter och politik. Vad är vinsterna med att inkludera barnperspektivet i stads- och samhällsbygget? Hur gör de i andra länder? Vem värnar om barnens rätt till en skola som ger förutsättningar för en jämlik hälsa?

Från programmet:

  • Historiskt och nutida perspektiv på svensk stadsplanering för barn och betydelsen av att bygga för en jämlik folkhälsa
  • Dean Kriellaars pratar om rörelserikedom och hur den byggda miljön kan stödja ökad fysisk aktivitet
  • Emma Adbåge, illustratör och författare till den Augustvinnande boken "Gropen", ger oss ett barnperspektiv på lek och rörelse
  • Landskapsarkitekt Annemieke Fontein från Rotterdam stad berättar om hur de omsätter sin strategi för en barnvänligare stad med särskilt fokus på arbetet att öka storleken och addera mer grönytan till stadens skolgårdar
  • Barnombudsmannen, Riksarkitekten och Skolverket medverkar

Detaljerat program (PDF, 530 kB)
Programmet kommer även att finnas i vår konferensapp. Information om appen och annat som kan vara bra att veta inför dagen mejlas ut till de anmälda deltagarna några dagar innan konferensen.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med stadsbyggnad, strategisk planering, folkhälsa, skola och byggande.

Kostnad

1 000 kr exkl. moms, faktureras i efterhand. Fika och lunch ingår. Anmälan är bindande men inte personlig.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan. Vi vill ha din anmälan senast 6 mars.

Arrangörer

ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, MOVIUM, Nätverket BUMS

Kontakt

Frågor om programmet
Emma Franzén, Folkhälsomyndigheten
Ulrika Åkerlund, Boverket
Linda Kummel, ArkDes
Veronica Hejdelind, Arwidssonstiftelsen

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning