Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat?

Datum:
23 september
Tid:
10.00 - 16.00
Plats:
Waterfront
Ort:
Stockholm

OBS! Konferensen är fullbokad men det finns möjlighet att följa seminariet online. Läs mer om webbsändningen

Länk till webb-tv: https://fhm.jawsplay.com/

Innehåll

Dagen kommer innehålla presentationer av den senaste forskningen, möjlighet för erfarenhetsutbyte och gruppövningar. Under dagen hoppas Folkhälsomyndigheten att genom olika interaktiva övningar få följande frågeställningar belysta:

  • Vad har gjorts, görs och planeras inom antistigmaområdet?
  • Vilken forskning och insatser behövs för fortsatt framgångsrikt antistigmaarbete?
  • Hur kan Folkhälsomyndigheten bäst bidra nationellt?

Alla konferensdeltagares input är mycket värdefull för det fortsatta arbetet!

Program

TidInnehåll
09.30–10.00 Registrering, kaffe
10.00–10.20 Inledning, Anna Bessö, avdelningschef, folkhälsomyndigheten
10.20–10.30 Kunskap och mod räddar liv, Marie Niljung, Hr-konsult & föreläsare
10.30–11.00 Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa – vad kännetecknar stigma, vad kan stigma leda till, hur ser situationen ut i Sverige?, Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning vid Lunds universitet
11.00–11.10 Förflyttning. Appfråga ett
11.10–12.00 Arbete i grupprum
  • Övre plan: Behov i stigmaarbetet - Var kan Folkhälsomyndigheten fylla en roll? Vilka kunskapsluckor finns?
  • Nedre plan: Vad gör vi när vi lyckas?

Parallell filmning i plenum:
Hur myndigheter arbetar med bättre bemötande (tre delar)
  1. Möten med polis och vård ur patientens perspektiv, Åsa Höij, egenerfaren, konsult
  2. Polisens internutbildning om bemötande av personer med psykisk ohälsa, Johnny Rodin, verksamhetsutvecklare på HR-kompetens, Polismyndigheten
  3. Socialstyrelsens bemötandeutbildning för vårdpersonal, Karin Svahn, utbildningsstrateg, Annika von Schmalensée, Utredare – socialstyrelsen
12.00–12.40 Vegetarisk lunch
12.40–13.15 Strategies to reduce stigma and their unintended consequences?,Patrick Corrigan, Professor i Psykologi, Illinois Institute of Technology
13.15–13.25 Förflyttning. Appfråga två
13.25–14.15 Arbete i grupprum

  • Övre plan: Behov i stigmaarbetet - Var kan Folkhälsomyndigheten fylla en roll? Vilka kunskapsluckor finns?
  • Nedre plan: Vad gör vi när vi lyckas?
14.15–14.35 Kaffe/förflyttning
14.35–15.00 Ett nationellt stigmaarbete – om hur projektet (H)järnkoll startade, Rickard Bracken, fd projektledare (H)järnkoll

Psykisk ohälsa på arbetsplatsen – så gjorde vi
, Sanna Ekman, chefsbarnmorska, Danderyds sjukhus
15.00–15.10 Redovisning appresultat
15.10–15.40 Kommunikationens kraft – att våga prata om det svåra, Elaine Eksvärd, retorikkonsult och författare
15.40–16.00 Avslutning, Johanna Ahnquist, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

Målgrupp

Beslutsfattare, strateger, samordnare och utredare inom kommuner, regioner och statliga myndigheter liksom frivilligorganisationer och andra som i sitt vardagliga arbete kommer i kontakt frågan.

Delta via webben

Konferensen är fullbokad men det finns möjlighet att följa seminariet via direktsändning på webben. Ingen föranmälan behövs för webbdeltagande!

Länk till sändningen kommer att finnas på denna sida strax innan seminariet.

Läs mer

Läs mer om myndighetens uppdrag och arbete i stigmafrågor

Kontakt

Frågor om programmet
Lotta Jernström
tel. 010-2052169

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning

Gå till toppen av sidan