Datum:
1 september - 2 september
Plats:
Konferensen websänds

Innehåll

Konferensen handlar om de 1 001 viktiga dagarna, och hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Inledande talare är Docent Mette Skovgaard, Centrum för tidigt ingripande och familjestudier, Psykologiska institutionen, Köpenhamns universitet, Danmark, samt Professor Kjerstin Almqvist, Institutionen för social och psykologiska studier, Karlstad universitet. Andra medverkande talare är bland annat barnombudsman Elisabeth Dahlin. I fokus för årets konferens är hur våld i kan påverka anknytning och omsorg, instrument för att tolka och små barns psykiska hälsa, och välmående, samt hur de yngsta barnens rättigheter kan beaktas i det praktiska arbetet. Det blir plenarföreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård etc. Vi välkomnar också beslutsfattare, chefer på olika nivåer och verksamhetsutvecklare samt forskare.

Kostnad

500 kronor per person exklusive moms. 250 kronor per person för en dag.

Program och anmälan

Program för konferensen (PDF, 659 kB)

Anmälan online här
Observera att din anmälan gäller för en person.

Du hittar även information om konferensen hos Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Arrangörer

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.