Datum:
20 november
Tid:
09.30 - 14.15
Plats:
Digitalt event

Innehåll

På grund av den pågående pandemin har vi fått tänka om när det gäller det årligen återkommande eventet Antibiotikaforum. Detta år blir det ett digitalt event.

Årets program har temat "Antibiotikaresistens – den dolda pandemin" och kommer att innehålla lärdomar från arbete med komplexa frågor där hela samhället berörs. Vad har dessa frågor gemensamt och vad krävs för att lösa dem?

Nytt för i år är att programmet består av två delar.

Förmiddagen riktar sig till dig som är intresserad av antibiotikaresistens och vad som görs och skulle kunna göras för att motverka problemet. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Eftermiddagen vänder sig till dig som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Här förutsätts en högre kunskapsnivå än för den första delen.

Ladda redan nu ned vår konferensapp om du inte har den sedan tidigare eftersom det tar lite tid att komma igång med den. Genom den kan du ta del av information, program och interagera med bland annat talare.

Installation av appen i smartphone eller läsplatta (PDF, 746 kB)

Program för Antibiotikaforum 2020 (PDF, 220 kB)

Förmiddagen (09.30 – Ca 11.30)

 • Varför spelar antibiotikaresistens roll? Inledande film samt Intervju
 • Covid-19-kommunikation till allmänheten och insikter till nytta för antibiotikaarbetet
 • Att mäta och påverka antibiotikaanvändning

Paus

 • One Health - kopplingen till antibiotika och resistens
 • Minskade utsläpp av antibiotika till miljön – rollen av hållbar tillverkning
 • Panelsamtal med förmiddagens föreläsare

Avslutning

Eftermiddagen (12.15 – Ca 14.15)

 • Covid-19-kommunikation till allmänheten och insikter till nytta för antibiotikaarbetet
 • Vad styr antibiotikaanvändningen? Förändring över tid, våren 2020
 • One Health - kopplingen till antibiotika och resistens

Paus

 • PLATINEA: Plattform för innovation av existerande antibiotika
 • Panelsamtal med eftermiddagens föreläsare
 • Innovation har aldrig varit viktigare än nu

Avslutning

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner eller har intresse i dessa frågor.

Deltagande

Deltagande är kostnadsfritt. Webblänk till mötet mejlas ut till de anmälda någon dag innan seminariet.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Frågor om programmet
Jonas Fuks

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning